Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych

Zła wiara przedsiębiorstwa przesyłowego

Wybudowanie urządzeń przesyłowych na gruncie osoby trzeciej za jej zgodą wyrażoną bez zachowania formy aktu notarialnego świadczy o złej wierze posiadacza służebności – stwierdził Sąd Najwyższy.

Nieprzedawnialne roszczenie o wykup gruntu

Sąd Najwyższy stwierdził, że roszczenie właściciela gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, o nabycie przez...

Wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę

Sąd Najwyższy uznał, że wypowiedzenie radcy prawnemu umowy o pracę na czas określony nie wymaga zasięgnięcia opinii rady okręgowej izby radców prawnych, zwracając jednocześnie uwagę na sprzeczność...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2019
Liczba tekstów: 4512