Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Gminny program opieki nad zabytkami

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 3 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami rada gminy nie może uchylić obowiązującego programu opieki nad zabytkami bez jednoczesnego przyjęcia...

Wpis części nieruchomości do rejestru zabytków

Za dzieło architektury i budownictwa określone w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami można uznać nieruchomość składającą się z kilku połączonych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836