Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Środowisko naturalne nie jest dobrem osobistym

Prawo do życia w czystym środowisku nie jest dobrem osobistym. Ochronie, jako dobra osobiste (art. 23 w zw. z art. 24 i 448 KC), podlegają zdrowie, wolność, prywatność, do naruszenia (zagrożenia)...

NSA uchylił uchwały KRS

Obecna Krajowa Rada Sądownictwa nie daje wystarczających gwarancji niezależności od organów władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej w procedurze powoływania sędziów. Stopień jej zależności od władzy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836