Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

Dla oceny czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa niewystarczające jest porównanie katalogu składników należących do zbywcy z listą składników przekazanych nabywcy, kluczowe znaczenie ma funkcjonalny i...

Kwalifikacja pojazdu jako odpadu

Uszkodzony pojazd sprowadzony z zagranicy może zostać zakwalifikowany jako odpad, a właściciel może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów jego zagospodarowania. 

Doręczenie kompletnego rozstrzygnięcia organu

Zainicjowanie postępowania przed sądem administracyjnym jest uzależnione od doręczenia stronie postępowania aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej, strona ma prawo do zapoznania się z...

Przedawnienie roszczenia w prawie administracyjnym

Roszczenie odszkodowawcze na podstawie art. 129 ust. 5 pkt 3 ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługujące właścicielowi nieruchomości zajętej na cele przesyłu energii elektrycznej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850