Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Błędny adres przesyłki a prawo do sądu

Uchybienie terminu do wniesienia skargi wynikające z błędnego zaadresowania przesyłki może zostać uznane za niezawinione przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika, w sytuacji gdy doszło...

Nie nazwa a treść pisma decyduje o jego charakterze

Sąd nie może odrzucić pisma nazwanego zażaleniem, w sytuacji gdy właściwym środkiem zaskarżenia jest skarga kasacyjna, jeśli pismo to spełnia warunki niezbędne do uznania go za skargę kasacyjną –...

Przywrócenie terminu z powodu kwarantanny

Poddanie się przez stronę działającą bez profesjonalnego pełnomocnika dobrowolnej kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną w okresie świątecznym związanym z urlopami i utrudnieniem w dostępie do...

Wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem

Zażalenie na postanowienie o odmowie uzasadnienia wyroku oraz jego doręczenia rozpoznaje sąd II instancji (art. 394 § 1 w zw. z art. 3941a § 1 pkt 7 i art. 3941b KPC). Odpis wniosku o doręczenie...

Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT

Dla oceny czy doszło do zbycia przedsiębiorstwa niewystarczające jest porównanie katalogu składników należących do zbywcy z listą składników przekazanych nabywcy, kluczowe znaczenie ma funkcjonalny i...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2021
Liczba tekstów: 4836