Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od decyzji

Na gruncie art. 64a ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi sprzeciw od decyzji wydanej na podstawie art. 138 § 2 KPA przysługuje tylko stronie postępowania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974