Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Koszty udzielenia informacji publicznej

Podmiot zwracający się o udzielenie informacji publicznej musi się liczyć z tym, że jeśli realizacja wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia informacji wymaga analizy wraz z przeglądnięciem...

Odszkodowanie za uszkodzony pojazd

Zgodnie z zasadą compensatio lucri cum damno, jeżeli dana rzecz została zniszczona, ale przedstawia jeszcze pewną wartość majątkową, to na poczet odszkodowania należy zaliczyć wartość tej rzeczy....

Transfuzja krwi wbrew woli pacjenta

Świadczenia medycznego nie można narzucić wbrew woli pacjenta, dlatego przeprowadzenie transfuzji krwi, nawet w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, w sytuacji gdy pacjent ten złożył pisemne...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2022
Liczba tekstów: 4974