Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Żądanie wykupienia gruntu

Sąd Najwyższy orzekł, że właściciel nieruchomości, nad którą przechodzi linia wysokiego napięcia, która ogranicza sposób korzystania z danej nieruchomości i zmniejsza jej wartość pomimo tego, że nie...

Granice orzekania w postępowaniu apelacyjnym

Sąd Najwyższy uznał, że sąd rozpatrujący apelację wniesioną od wyroku sądu I instancji jest uprawniony do rozpatrzenia sprawy we wszystkich jej aspektach, jednakże musi pamiętać o...

Precyzja sformułowań skargi kasacyjnej

NSA oddalił skargę spółki M. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w C. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe. W uzasadnieniu orzeczenia Sąd po raz kolejny wskazał, iż kontrola...

Wznowienie postępowania

Zdaniem NSA instytucja wznowienia postępowania opiera się na przysługującej, poza tokiem instancji, skardze o presumpcję wadliwego procesu i zastąpienie zapadłego orzeczenia - orzeczeniem nowym....

Ochrona prawa własności

Sąd orzekający w sprawie dotyczącej żądania usunięcia z nieruchomości urządzeń służących do dostarczania mediów takich jak energia elektryczna lub cieplna, wniesionego przez właściciela nieruchomości,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850