Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Dziedziczenie prawa do mieszkania lokatorskiego

Uprawnienie do przekształcenia przysługującego członkowi spółdzielni lokatorskiego prawa we własnościowe nie podlega dziedziczeniu przez jego spadkobierców, nawet jeśli spadkodawca przed śmiercią...

VAT a bezpłatna pomoc prawna

Na tle ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług pojawił się problem opodatkowania bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokatów w ramach ustanawiania obrony z urzędu lub...

Zasady uzyskania odszkodowania od Skarbu Państwa

Osoba, która wskutek niezgodnego z prawem orzeczenia sądu poniosła szkodę, może dochodzić rekompensaty od Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy uznał, że warunkiem koniecznym do występowania z takimi...

Żądanie wykupienia gruntu

Sąd Najwyższy orzekł, że właściciel nieruchomości, nad którą przechodzi linia wysokiego napięcia, która ogranicza sposób korzystania z danej nieruchomości i zmniejsza jej wartość pomimo tego, że nie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2021
Liczba tekstów: 4805