Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Obowiązki informacyjne emitenta obligacji

Emitent obligacji ma obowiązek przekazania zainteresowanym nabyciem obligacji, przed podpisaniem deklaracji nabycia, informacji wystarczających dla oceny rzeczywistego poziomu ryzyka związanego z ich...

Skarga nadzwyczajna w sprawie zachowku

Przy orzekaniu w sprawie skargi nadzwyczajnej o oczywistości sprzeczności istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego można mówić wtedy, gdy nie budzi ona żadnych...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2021
Liczba tekstów: 4820