Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Termin nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że jeżeli w wyniku działu spadku doszło do przyrostu mienia spadkobiercy w stosunku do nabytego uprzednio udziału spadkowego, to nastąpiło nabycie nieruchomości...

Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli ZUS

Wniesienie sprzeciwu w trybie art. 59 ustawy z 6.3.2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t. jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 162; dalej: PrPrzed), skutkuje wszczęciem postępowania mającym na celu ochronę praw...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2021
Liczba tekstów: 4850