Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

Jeśli wywłaszczenie nieruchomości oraz ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nastąpiło w drodze umowy sprzedaży, to brak jest podstaw do ustalenia i wypłaty odszkodowania w trybie...

Zakaz reklamy apteki

Leki nie są zwykłym towarem rynkowym, dlatego obrót nimi musi być i jest reglamentowany przez państwo. Ustawodawca, ograniczając dopuszczalność reklamy leków i zakazując reklamy aptek, kieruje się...

Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości

Przyznane organom podatkowym w art. 262 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa uprawnienie do stosowania kar porządkowych, ma na celu dyscyplinowanie uczestników postępowania i przeciwdziałanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2021
Liczba tekstów: 4772