Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Opłata stała za usługi wodne

Opłata za odprowadzanie do wód – wód opadowych lub roztopowych naliczana jest za wykonanie usługi wodnej, a nie za rezerwację zasobów wodnych w zakresie wynikającym z treści udzielonego i...

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

Obszar strefy kontrolowanej, co do zasady, nie pokrywa się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu, jednak wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu może obejmować również...

Żądanie unieważnienia umowy

Żądanie unieważnienia umowy przewidziane w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, jest postacią roszczenia o przywrócenie stanu poprzedniego...

Słup reklamowy o dużych gabarytach jako budowla

Prawidłowo dokonane przez inwestora zgłoszenie nie stoi na przeszkodzie wszczęciu postępowania, jeżeli prowadzone roboty budowlane są niezgodne z zakresem prac podanym w zgłoszeniu. Posadowiona na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2021
Liczba tekstów: 4800