Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Darowizna w gotówce a ulga podatkowa

Aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego obejmującego darowizny dla osób najbliższych należy udokumentować dokonanie przekazania przez darczyńcę na rzecz obdarowanego środków pieniężnych dowodem...

Recydywa nie wyklucza dozoru elektronicznego

Sąd Najwyższy stwierdził, że recydywista, który z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w zorganizowanej grupie może uzyskać zgodę sądu na...

Adresat nakazu rozbiórki

Inwestor, który utracił tytuł prawny do nieruchomości objętej postępowaniem legalizacyjnym w wyniku zawartej umowy darowizny, w której ustanowiono na jego rzecz nieodpłatne i dożywotnie prawo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032