Monitor Prawniczy / Aktualności / Z sal sądowych / From the courtrooms

Niedoręczenie decyzji a bezczynność organu

Skarga na bezczynność organu wniesiona po zakończeniu postępowania administracyjnego poprzez wydanie decyzji jest niedopuszczalna, nawet jeśli organ nie doręczył tej decyzji stronie. Kwestia...

Weryfikacja podpisu elektronicznego przez sąd

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że skargę opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy uznać za podpisaną, jeśli podpis elektroniczny został złożony w okresie ważności certyfikatu...

Wykreślenie z rejestru czynnych podatników VAT

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że organ, w związku z zastosowaniem wobec podatnika blokady rachunków bankowych, dokonuje wykreślenia tego podmiotu z rejestru czynnych podatników VAT w drodze...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085