Monitor Prawniczy / Aktualności / Wydarzenia / Events

Wokandy sądowe

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania wokand sądowych.

Doręczenia – operator pocztowy

Prezydium NRA wydało uchwałę, zgodnie z którą państwo powinno objąć monitoringiem zasady funkcjonowania systemu doręczeń przesyłek dla sądów i prokuratur po zmianie operatora pocztowego do jakiej...

Zawody prawnicze – osoby niepełnosprawne

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zagwarantowania równych szans osobom z niepełnosprawnościami przy zdawaniu egzaminów wstępnych na aplikację oraz prawniczych...

VAT - publikacje drukowane i cyfrowe

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do TK wniosek w sprawie różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje drukowane bądź wydawane na dyskach oraz na publikacje oferowane w formie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2021
Liczba tekstów: 4760