Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Co nowego w polskim prawie?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

17.2.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Prezesa RM z 23.1.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych, które ma na celu przede wszystkim...

Zmiany w Prawie własności przemysłowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

Reforma systemu podatkowego

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego w sprawie opracowania założeń nowej regulacji ustawowej zastępującej Ordynację podatkową.

Zagospodarowanie wspólnot gruntowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070