Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Zmiany w przepisach o rachunkowości

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Prawo do obrony – kara dyscyplinarna

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w sprawie realizacji prawa do obrony wobec skazanego odbywającego karę dyscyplinarną.

Sprawy opiekuńcze – zmiany

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie KC, KRO, KPC, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086