Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Biobanki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpiła do Ministra Zdrowia w sprawie uregulowania działalności biobanków.

Usługi turystyczne

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, przedłożony przez ministra sportu i turystyki.

Świadczenia rodzicielskie

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032