Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Pomoc osobom uprawnionym do alimentów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach...

Obrona z urzędu

Sejm uchwalił nowelizację KPK oraz KPW, wprowadzającą możliwość zaskarżenia rozstrzygnięć dotyczących odmowy wyznaczenia obrońcy z urzędu w postępowaniu karnym sądowym i w sprawach o wykroczenia.

Nowelizacja ordynacji podatkowej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032