Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Przysposobienie ze wskazaniem

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Regulacje podatkowe – dywidendy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw, którego celem jest implementacja do porządku...

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra gospodarki.

Nowelizacja KK - pranie brudnych pieniędzy

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji KK, dotyczący wdrożenia rekomendacji Komitetu MONEYVAL zajmującego się zjawiskiem prania brudnych pieniędzy czy finansowania terroryzmu.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078