Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Zatrzymanie prawa jazdy

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z konstytucją przepisów Prawa o ruchu drogowym i ustawy o kierujących pojazdami.

Kompensata dla ofiar czynów zabronionych

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach...

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, mający na celu zapobieganie suburbanizacji (powstawaniu zabudowy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032