Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Osoby z zaburzeniami psychicznymi – nowa ustawa

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenia życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, przedłożony przez ministra...

Lekarze sądowi

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia sprawnego funkcjonowania instytucji lekarzy sądowych.

Prawo o aktach stanu cywilnego

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego. Założenia przewidują przede wszystkim informatyzację rejestracji aktów stanu cywilnego. Do aktów stanu cywilnego...

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o KRS oraz innych ustaw, przedłożone przez ministra sprawiedliwości. Zgodnie z założeniami, przedsiębiorca podlegający wpisowi do KRS...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070