Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Zbiórki publiczne - zmiany

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Nowelizacja KP – czas pracy

Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Zgodnie z nowelizacją, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w...

Organizacje pożytku publicznego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, dotyczący usprawnienia i ułatwienia funkcjonowania...

Zmiany w podatku dochodowym - spółki

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070