Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Pomoc prawna z urzędu – podatek dochodowy

Ministerstwo Finansów wydało interpretację, zgodnie z którą kwalifikacja do źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej...

Odpisy i kserokopie – postępowanie karne

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie sporządzania odpisów i kserokopii akt prokuratorskich w przypadku złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia...

Reforma postępowania karnego

Sejm przyjął obszerną nowelizację KPK, zmierzającą do skrócenia postępowania karnego oraz uproszczenia tego postępowania.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070