Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Ogrody działkowe – nowe regulacje

Ustawa z 13.12.2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich...

Wielka nowelizacja KK

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i wysłało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Ochrona praw konsumentów

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o prawach konsumentów, przygotowany przez Ministra Sprawiedliwości.

Czas pracy - zmiany

Sejm uchwalił nowelizację KP, dotyczącą dopuszczalność pracy w niedziele i święta.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070