Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Badania DNA w postępowaniu cywilnym

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w kwestii uregulowania kwestii przeprowadzania badań kodu genetycznego w postępowaniu cywilnym.

Dyrektorzy sądów - zmiany

Ustawa z 8.11.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.Zgodnie z nowelą, dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co najmniej 10 stanowisk sędziowskich. W...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 5/2023
Liczba tekstów: 5032