Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Tymczasowe aresztowanie

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie tymczasowego aresztowania.

Ustawa antysmogowa

Bartosz Draniewicz (opracowanie)

10.9.2015 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (potocznie nazywana ustawą antysmogową). W pierwszych dniach października podpisał ją Prezydent. Ustawa wejdzie w...

Obowiązek meldunkowy

Prezydent podpisał ustawę z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności.

Uprawnienia sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie następującego zagadnienia prawnego: „Czy sąd wieczystoksięgowy może odmówić dokonania wpisu w księdze wieczystej wówczas,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5085