Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Nowe uprawnienia mandatowe strażników straży gminnych

Bartosz Draniewicz

28.1.2014 r. weszło w życie rozporządzenie MSW z 29.11.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu...

Koszty postępowania – pomoc prawna z urzędu

Sejm uchwalił ustawę z 7.2.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, dotyczącą rozszerzenia przedmiotu zażalenia na postanowienia, których przedmiotem jest zwrot kosztów nieodpłatnej...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078