Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, przedłożony przez ministra administracji i cyfryzacji.

Co nowego w prawie UE?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

15.4.2014 r. został wydany „Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych”. Komunikat wypracowany został w oparciu o ścisłą współpracę urzędów...

Europejska inicjatywa obywatelska

Sejm uchwalił ustawę określającą organ właściwy do wykonywania zadań wynikających z przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej oraz...

Doradcy podatkowi, biegli rewidenci – deregulacja

W dniu 4.4.2014 r. Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która dotyczy m.in. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, czy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078