Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Postępowanie dyscyplinarne w zawodach prawniczych

Sejm uchwalił ustawę z 7.11.2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw, której założeniem jest usprawnienie postępowania dyscyplinarnego adwokatów oraz radców...

Zmiany w ustawie o bateriach i akumulatorach

Bartosz Draniewicz (opracowanie)

1.1.2015 r. wejdzie w życie obszerna nowelizacja ustawy z 24.4.2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666; dalej: BaterieU) na mocy ustawy z 29.8. 2014 r. o zmianie ustawy o bateriach...

Zmiany obowiązujących przepisów KPC

Olga Sztejnert-Roszak (opracowanie)

26.9.2014 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1296). Zmiany weszły w życie...

Co nowego w prawie UE?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

2.10.2014 r. został wydany „Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070