Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do TK przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji regulujące koszty egzekucji, w zakresie, w jakim nie określają maksymalnej wysokości opłaty...

Regulamin prokuratury

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało i wysłało do konsultacji zmiany w Regulaminie wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Podatek akcyzowy

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Co nowego w prawie?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

1.11.2014 r. weszło w życie porozumienie pomiędzy Urzędem Patentowym RP a Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) dotyczące przyspieszenia procedury rozpatrywania...

Rejestracja rozprawy w sprawach karnych

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach w sprawie braku przepisów postępowania karnego, które obligowałyby sąd do rejestracji dźwiękowej albo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070