Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Zmiany w prawie rodzinnym – ochrona praw dzieci

Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego i projektu ustawy o zmianie ustawy –...

Ochrona pokrzywdzonego i świadka

Prezydent podpisał ustawę z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, która wdraża m.in. dyrektywę 2012/29/UE z 25.10.2012 r. ustanawiającą normy minimalne w zakresie praw,...

Dowody osobiste i ewidencja ludności

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, zmieniający datę wejścia w życie nowych przepisów....

Ochrona świadków wykroczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku w przepisach KPW możliwości utajnienia danych osobowych świadka na wzór regulacji z KPK. 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2023
Liczba tekstów: 5086