Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Sejm przyjął nowelizację KC oraz niektórych innych ustaw, dotyczącą prawa spadkowego. Zgodnie z nowelą niezłożenie w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku będzie jednoznaczne z przyjęciem spadku z...

Prawo pacjenta do informacji

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia w sprawie odmowy pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym świadczeniobiorców wydania danych dostępowych do systemu Zintegrowanego Informatora...

Prawa pacjenta – założenia zmian

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Polubowne metody rozwiązywania sporów

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078