Monitor Prawniczy / Aktualności / Legislacja/nowe prawo / Legislation

Szkody w środowisku – nowe rozporządzenia

Bartosz Draniewicz (opracowanie)

5.9.2016 r. zostało opublikowanych i jednocześnie weszło w życie 5 rozporządzeń określających istotne kwestie w zakresie szkód w środowisku. W szczególności rozporządzenia te dotyczą obowiązków...

Co nowego w polskim prawie?

Aleksandra Gołębiowska (opracowanie)

15.4.2016 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej – ustawa z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2015 poz. 1615), która w...

Co nowego w prawie UE?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

24.12.2015 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z 16.12.2015 r., które zmienia przepisy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych. Zmiany wejdą w życie...

Co nowego w prawie?

Anna Gołębiowska (opracowanie)

1.12.2015 r. weszła w życie pierwsza nowelizacja ustawy – Prawo własności przemysłowej (ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw – Dz.U z 2015...

Zmiany w zamówieniach publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Roboty budowlane

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063