Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Jurysdykcja

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że zasady zawisłości sporu zawarte w art. 27 rozporządzenia Nr 44/2001 i w art. 19 rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy w ramach sporu w sprawie...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 65 ust. 2 rozporządzenia Nr 650/2012 oraz art. 1 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Nr 1329/2014 należy interpretować w ten sposób, że do celów złożenia wniosku o wydanie...

Usługa powszechna i prawa użytkowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy o usłudze powszechnej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, aby w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym państwo...

Nadzór nad instytucjami kredytowymi

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 263 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby sądy krajowe przeprowadzały kontrolę zgodności z prawem aktów w przedmiocie wszczęcia postępowania,...

Ochrona oznaczeń geograficznych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 ust. 2 lit. e) rozporządzenia Nr 510/2006 w zw. z art. 8 rozporządzenia Nr 1898/2006 oraz art. 7 ust. 1 lit. e) rozporządzenia Nr 1151/2012 należy interpretować w ten sposób, że...

Składka abonamentowa na rzecz nadawców publicznych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 107 i 108 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które przyznają nadawcy...

Obowiązki przewoźnika

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 67 ust. 2 TFUE oraz art. 20 i 21 rozporządzenia Nr 562/2006 należy dokonywać w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, takim jak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2019
Liczba tekstów: 4559