Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie | European news

Miejsce zwykłego pobytu dziecka

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 8 ust. 1 rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, że miejsce zwykłego pobytu dziecka, w rozumieniu tego rozporządzenia, należy odnieść do miejsca, w którym...

Karta pobytu członka rodziny obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że unijne prawo należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, zgodnie z którym po...

Warunki wykonania europejskiego nakazu aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 1 ust. 3 decyzji ramowej 2002/584 należy dokonywać w ten sposób, iż w sytuacji, gdy wykonujący ENA organ sądowy, mający zadecydować o przekazaniu osoby wskazanej w nakazie...

Informacja poufna

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 54 ust. 1 dyrektywy 2004/39 należy interpretować w ten sposób, że informacje będące w posiadaniu właściwych władz, które mogły stanowić tajemnicę handlową, lecz które pochodzą...

Ubój rytualny

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że badanie pytania prejudycjalnego nie wykazało istnienia żadnej okoliczności mogącej mieć wpływ na ważność art. 4 ust. 4 w zw. z art. 2 lit. k) rozporządzenia Nr 1099/2009 w świetle art....

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak będące przedmiotem sporu w postępowaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 20/2019
Liczba tekstów: 4559