Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Ponowne przesłuchanie ofiary

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 16 i 18 dyrektywy 2012/29 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego w sytuacji gdy ofiara przestępstwa...

Świadczenie usług edukacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 5 w zw. z art. 9 i 10 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w...

Ograniczenie praw autorskich

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, iż utwór został już zgodnie z prawem udostępniony odbiorcom, jeżeli w tej konkretnej postaci został już...

Wymogi informacyjne

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2011/83 należy interpretować, po pierwsze, w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowania...

Jurysdykcja wyłączna

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 24 pkt 1 i 5 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że wytoczone przez wierzyciela powództwo w sprawie zakwestionowania podziału kwoty uzyskanej z licytacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2019
Liczba tekstów: 4552