Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Przetwarzanie danych osobowych w celach dziennikarskich

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 9 dyrektywy 95/46 należy interpretować w ten sposób, iż okoliczności faktyczne takie jak te rozpatrywane w postępowaniu głównym, tzn. nagranie na wideo policjantów na...

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że oceny kwestii, czy w konkretnym przypadku dany środek porozumiewania się na odległość przewiduje ograniczoną przestrzeń lub ograniczony czas na przedstawienie informacji, zgodnie z art....

Jurysdykcja

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że zasady zawisłości sporu zawarte w art. 27 rozporządzenia Nr 44/2001 i w art. 19 rozporządzenia Nr 2201/2003 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy w ramach sporu w sprawie...

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 65 ust. 2 rozporządzenia Nr 650/2012 oraz art. 1 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego Nr 1329/2014 należy interpretować w ten sposób, że do celów złożenia wniosku o wydanie...

Usługa powszechna i prawa użytkowników

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy o usłudze powszechnej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie temu, aby w sytuacji takiej jak w postępowaniu głównym państwo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2019
Liczba tekstów: 4483