Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Brexit

Ewa Skibińska (oprac.)

Sąd odrzucił skargę jako niedopuszczalną, ponieważ zaskarżona decyzja, która nie wywiera wiążących skutków prawnych mogących mieć wpływ na interesy skarżących, zmieniając w istotny sposób sytuację...

Produkty lecznicze

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy art. 3, 25 i 26 rozporządzenia Nr 726/2004 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie przepisowi krajowemu upoważniającemu AIFA do monitorowania...

Ograniczenia swobody przedsiębiorczości

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uregulowaniu krajowemu, takiemu jak sporne w postępowaniu głównym, które zakazuje, nawet wobec wyraźnej woli...

Obowiązek podawania taryf lotniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 23 ust. 1 w zw. z art. 2 pkt 18 rozporządzenia Nr 1008/2008 należy interpretować w ten sposób, że przewoźnicy lotniczy, podając taryfy lotnicze za wewnątrzwspólnotowe przewozy...

Pojęcie „utwór”

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, aby smak produktu spożywczego był objęty ochroną prawa autorskiego na jej podstawie,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 4458