Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie

Zwolnienie z obowiązku odszkodowania

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 5 ust. 3 w zw. z motywem 14 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że uszkodzenie opony statku powietrznego przez ciało obce, takie jak ruchomy element,...

Zasada ne bis in idem

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wyrażoną w art. 50 Karty zasadę ne bis in idem należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się ona temu, aby krajowy organ ochrony konkurencji nałożył na przedsiębiorstwo, w...

Klauzula ustalająca właściwość sądu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie przepisom proceduralnym, do których odsyła warunek umowy, umożliwiającym przedsiębiorcy...

Przekazanie osoby ubiegającej się o azyl

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że unijne prawo należy interpretować w ten sposób, że jego zakresem stosowania objęta jest kwestia, czy art. 4 Karty stoi na przeszkodzie temu, aby osoba ubiegająca się o ochronę...

Prawo do odstąpienia od umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 16 lit. e) dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż zakresem pojęcia „zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze...

Termin do złożenia pisma

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że organ władzy publicznej uznany za emanację państwa członkowskiego nie może powoływać się na ZmDyr wobec jednostki.

Odmowa odbioru odpadu przez Czechy z Polski

Ewa Skibińska (oprac.)

Na przełomie 2010 i 2011 r. czeski przedsiębiorca przewiózł z Litvínov (Republika Czeska) do Katowic około 20 000 t TPS-NOLO lub Geobal (dalej jako: TPS-NOLO (Geobal), która stanowi mieszaninę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2019
Liczba tekstów: 4506