Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Gwarancja spółki dominującej

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że żaden z zarzutów podniesionych przez wnoszącą odwołanie na poparcie jej odwołania nie zasługuje na uwzględnienie i oddalił odwołanie w całości. 

Reklama telewizyjna

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł: – art. 4 ust. 1 dyrektywy 2010/13 oraz art. 11 KPP należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu uregulowania krajowego, które zakazuje nadawcom...

Federacja piłki nożnej podmiotem publicznym

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że drugą część alternatywy przewidzianej w art. 2 ust. 1 pkt 4 lit. c) dyrektywy 2014/24 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy krajowa federacja sportowa posiada na...

Prawo do milczenia

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 14 ust. 3 dyrektywy 2003/6 i art. 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 596/2014 w zw. z art. 47 i 48 KPP należy interpretować w ten sposób, że pozwalają one państwom członkowskim na...

Konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa

Trybunał orzekł, że art. 4 decyzji ramowej 2005/212 rozpatrywany w świetle art. 47 Karty praw podstawowych, należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu...

Wydalenie małoletniego bez opieki z UE

Trybunał orzekł, że art. 8 ust. 1 dyrektywy 2008/115 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie po wydaniu wobec małoletniego bez opieki decyzji...

Europejski nakaz aresztowania wydany przez polski sąd

TS orzekł, że wykładni art. 6 ust. 1 oraz art. 1 ust. 3 ENAD należy dokonywać w ten sposób, że w sytuacji, gdy wykonujący nakaz organ sądowy mający zadecydować o przekazaniu osoby, której dotyczy ENA,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2021
Liczba tekstów: 4863