Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Kryptoreklama

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że pkt 11 zd. 1 załącznika I do dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż przedsiębiorca „zapłacił” w rozumieniu tego przepisu za promocję produktu za pomocą publikacji treści...

Pozbawienie prawa pobytu ofiary przemocy domowej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że w odniesieniu do zachowania prawa pobytu na terytorium danego państwa członkowskiego obywatele państw trzecich, będący małżonkami obywatela Unii, którzy byli ofiarami aktów przemocy...

Bezprawne uprowadzenie dziecka

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 pkt 11 rozporządzenia Bruksela II bis należy interpretować w ten sposób, iż bezprawnego uprowadzenia lub bezprawnego zatrzymania w rozumieniu tego przepisu nie może stanowić...

Zakres odpowiedzialności za produkty wadliwe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 w zw. z art. 1 i 6 dyrektywy 85/374 należy interpretować w ten sposób, iż „produktu wadliwego” w rozumieniu tych przepisów nie stanowi wydrukowany egzemplarz gazety, na łamach...

Przetwarzanie danych internautów przez Facebooka

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 58 ust. 5 RODO należy interpretować w ten sposób, iż ten przepis ma bezpośrednią skuteczność, efektem czego krajowy organ nadzorczy może powołać się na ten przepis w celu...

Wydalenie obywatela Unii

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, iż art. 20 i 21 TFUE oraz dyrektywę 2004/38 należy interpretować w ten sposób, że: 

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941