Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wykorzystywanie chronionej nazwy pochodzenia (ChNP)

Ewa Skibińska (oprac.)

TS uznał, że nie zapobiegając wykorzystywaniu przez duńskich producentów chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) „Feta” do oznaczania sera nieodpowiadającego mającej zastosowanie specyfikacji tej ChNP lub...

Dołączenie rodziny do małoletniego uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 16 ust. 1 lit. b dyrektywy 2003/86 należy interpretować w ten sposób, iż samo bycie wstępnym pierwszego stopnia w prostej linii nie wystarcza, aby uznać, iż istnieją faktyczne...

Dywidendy dla zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14–14b dyrektywy 2009/65, a także art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61 oraz pkt 1 i 2 załącznika II do niej należy interpretować w ten sposób, iż przepisy dotyczące polityki i praktyk w...

Zwolnienie z obowiązku wypłaty odszkodowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli port lotniczy rozpoczęcia danych lotów lub pochodzenia danego samolotu jest odpowiedzialny za...

Uznanie orzeczenia arbitrażowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 34 pkt 1 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, iż przy założeniu, że art. 34 pkt 3 tego rozporządzenia nie ma zastosowania do wyroku powtarzającego...

Przymusowa restrukturyzacja

Trybunał orzekł, że częściowa jedynie transpozycja przez państwo członkowskie do przepisów krajowych w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych niektórych przepisów...

Jurysdykcja w sprawach ubezpieczeń

Trybunał orzekł, że art. 11 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, że gdy przepis ten znajduje zastosowanie, określa on zarówno jurysdykcję międzynarodową, jak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2023
Liczba tekstów: 5078