Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Dokument w języku niezrozumiałym dla ukaranej osoby

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 20 ust. 3 decyzji ramowej 2005/214 należy interpretować w ten sposób, iż upoważnia on organ państwa wykonującego do odmowy wykonania orzeczenia w rozumieniu art. 1 lit. a) tej...

Sąd właściwy w sprawach spadkowych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 lit. a) i art. 7 lit. a) rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że zawarte w nich przepisy jurysdykcyjne znajdują zastosowanie również wtedy, gdy w...

Naruszenie prawa do chronionej nazwy pochodzenia

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 103 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 1308/2013 należy interpretować w ten sposób, że „przywołanie”, o którym mowa w tym przepisie, nie jest uzależnione od stwierdzenia...

Umowa dotycząca spadku

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 83 ust. 2 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, iż nie znajduje on zastosowania do badania ważności wyboru prawa właściwego dokonanego przed 17.8.2015...

Zakres informacji w umowie kredytu konsumenckiego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 10 ust. 2 lit. t) dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że umowa o kredyt powinna zawierać istotne informacje dotyczące wszelkich pozasądowych mechanizmów...

Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1a akapit czwarty ppkt (iii) dyrektywy 2004/109 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które nakładają na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941