Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Obowiązek nauczania w języku urzędowym

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które, co do zasady, nakłada na placówki szkolnictwa wyższego...

Prawo pobytu „innego członka rodziny”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 2 ak. 1 lit. a) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż zawarte w tym przepisie pojęcie „wszelkich innych członków rodziny, którzy są członkami gospodarstwa...

Konsekwencje stwierdzenia abuzywności postanowień umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 93/13, analizowaną w świetle zasady skuteczności, należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie orzecznictwu krajowemu, zgodnie z którym dziesięcioletni...

Zakres stosowania dyrektywy 93/13

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 2 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż przedmiotowym zakresem stosowania tej dyrektywy nie są objęte warunki umowne odzwierciedlające przepisy prawa...

Wykorzystywanie chronionej nazwy pochodzenia (ChNP)

Ewa Skibińska (oprac.)

TS uznał, że nie zapobiegając wykorzystywaniu przez duńskich producentów chronionej nazwy pochodzenia (ChNP) „Feta” do oznaczania sera nieodpowiadającego mającej zastosowanie specyfikacji tej ChNP lub...

Dołączenie rodziny do małoletniego uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 16 ust. 1 lit. b dyrektywy 2003/86 należy interpretować w ten sposób, iż samo bycie wstępnym pierwszego stopnia w prostej linii nie wystarcza, aby uznać, iż istnieją faktyczne...

Dywidendy dla zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 14–14b dyrektywy 2009/65, a także art. 13 ust. 1 dyrektywy 2011/61 oraz pkt 1 i 2 załącznika II do niej należy interpretować w ten sposób, iż przepisy dotyczące polityki i praktyk w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070