Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Powództwo wniesione przez organ administracyjny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał uznał, że w tych okolicznościach wytaczając rozpatrywane powództwo francuski minister ds. gospodarki i finansów działał „w ramach wykonywania władzy publicznej (acta iure imperii)” w...

Reklama produktów leczniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż skuteczna ochrona zdrowia i życia ludzi wymaga w szczególności, aby produkty lecznicze były sprzedawane po rozsądnych cenach i aby w związku z tym konkurencja cenowa mogła...

Prawo członka zarządu do bycia zapomnianym

Ewa Skibińska (oprac.)

W niniejszej sprawie chociaż zdjęcia powodów przyczyniają się, w kontekście artykułu, w który się wpisują, do przekazywania wyrażonych w nim informacji i opinii, to, zdaniem TS, te zdjęcia mają poza...

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska (oprac.)

W celu odbycia podróży ze Stuttgartu do Kansas City, B (pasażerka) zawarła z biurem podróży umowę pośrednictwa w postaci jednego biletu elektronicznego, wystawionego na lot ze Stuttgartu do Zurychu...

Skuteczna ochrona sądowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Zgodnie z bułgarskim prawem środki prawne skierowane przeciwko podustawowemu aktowi normatywnemu stają się, co do zasady, bezprzedmiotowe, jeżeli ten akt został zmieniony przed wydaniem wyroku. W...

Kompetencje Prezesa UKE

Ewa Skibińska (oprac.)

TOYA sp. z o.o. jest polskim przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym i operatorem sieci. Spór pomiędzy tą spółką a Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczył decyzji wydanej przez niego,...

Odszkodowanie dla pasażerów lotu łączonego

Ewa Skibińska

TS orzekł, że art. 2 lit. h) rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, iż pojęcie „lot łączony” obejmuje operację transportową składającą się z kilku lotów wykonywanych przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2023
Liczba tekstów: 5070