Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Status przedsiębiorcy i konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 17 ust. 1 rozporządzenia Bruksela I bis należy interpretować w ten sposób, iż jeżeli okaże się niemożliwe ustalenie w wymagany prawem sposób, w ramach całościowej oceny...

Przedterminowe wygaśnięcie umowy kredytu

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 i art. 4 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż – z zastrzeżeniem możliwości zastosowania art. 4 ust. 2 tej dyrektywy – sprzeciwiają się one temu, aby...

Dotacje dla prywatnej placówki

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 49 w zw. z art. 17 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które uzależnia przyznanie dotacji publicznych...

Nieuczciwe grupowe umowy „unit-linked

Ewa Skibińska

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 2 w zw. z art. 13 dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego przyznającej konsumentowi, który zawarł...

Powództwo wniesione przez organ administracyjny

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał uznał, że w tych okolicznościach wytaczając rozpatrywane powództwo francuski minister ds. gospodarki i finansów działał „w ramach wykonywania władzy publicznej (acta iure imperii)” w...

Reklama produktów leczniczych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, iż skuteczna ochrona zdrowia i życia ludzi wymaga w szczególności, aby produkty lecznicze były sprzedawane po rozsądnych cenach i aby w związku z tym konkurencja cenowa mogła...

Prawo członka zarządu do bycia zapomnianym

Ewa Skibińska (oprac.)

W niniejszej sprawie chociaż zdjęcia powodów przyczyniają się, w kontekście artykułu, w który się wpisują, do przekazywania wyrażonych w nim informacji i opinii, to, zdaniem TS, te zdjęcia mają poza...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2023
Liczba tekstów: 5063