Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Status osoby fizycznej zarządzającej spółką

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że postanowienia rozdziału II sekcja 5 (art. 18–21) Konwencji z Lugano II należy interpretować w ten sposób, że umowa wiążąca spółkę z osobą fizyczną, która zarządza tą spółką, nie kreuje...

Dyskryminujące niemieckie winiety

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wprowadzając opłatę za użytkowanie infrastruktury dla pojazdów samochodowych osobowych i przewidując jednocześnie zwolnienie z podatku od pojazdów samochodowych w wysokości co najmniej...

Zasada niezawisłości sędziowskiej

Ewa Skibińska (oprac.)

W dniu 2.10.2018 r. Komisja wniosła skargę o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE. Komisja twierdziła, że obniżając wiek przejścia w stan spoczynku...

Prawa konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 5 tiret drugie dyrektywy 1999/44 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, konsument, który...

Organ wydający ENA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że pojęcie „wydający nakaz organ sądowy” w rozumieniu art. 6 ust. 1 decyzji ramowej 2002/584 należy interpretować w ten sposób, że nie obejmuje ono prokuratur państwa członkowskiego, które...

Notariusz jako sąd

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 lit. i) rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że poświadczenie dziedziczenia, takie jak to w postępowaniu głównym, sporządzane przez...

Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 593/2008 należy interpretować w ten sposób, że spór dotyczący wynikającego z uchwały zgromadzenia ogólnego współwłaścicieli budynku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916