Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Wymogi informacyjne

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2011/83 należy interpretować, po pierwsze, w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak będące przedmiotem postępowania...

Jurysdykcja wyłączna

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 24 pkt 1 i 5 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że wytoczone przez wierzyciela powództwo w sprawie zakwestionowania podziału kwoty uzyskanej z licytacji...

Prawo do zwrotu kosztów biletu lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 8 ust. 2 rozporządzenia Nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że pasażer, który na podstawie dyrektywy 90/314 może dochodzić od organizatora imprezy turystycznej zwrotu...

Nawoływanie do nienawiści w audycjach telewizyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 i 2 dyrektywy 2010/13 należy interpretować w ten sposób, że środek porządku publicznego przyjęty przez państwo członkowskie, polegający na tym, że dostawcy usług...

Ocena jakości powietrza

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 13 ust. 1 i art. 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50 należy interpretować w ten sposób, iż do celów stwierdzenia przekroczenia określonej w załączniku XI do tej dyrektywy wartości...

Odszkodowanie dla pasażerów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 rozporządzenia Nr 261/2004 w związku z jego motywami 14 i 15 należy interpretować w ten sposób, że obecność paliwa na pasie startowym na lotnisku powodująca jego...

Europejski nakaz aresztowania

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że zasadę pierwszeństwa prawa Unii należy interpretować w ten sposób, że nie nakłada ona na sąd krajowy obowiązku odstąpienia od stosowania przepisu prawa krajowego niezgodnego z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916