Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Dostęp do płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 9 ust. 2 rozporządzenia Nr 260/2012 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on warunkowi umownemu takiemu jak warunek sporny w postępowaniu głównym, który wyklucza...

Publikacja dokumentów zaklasyfikowanych jako zastrzeżone

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że w ramach wyważenia, jakiego sąd krajowy powinien w świetle wszystkich okoliczności konkretnej sprawy dokonać pomiędzy, z jednej strony, prawami wyłącznymi autora, o których mowa w...

Ponowne przesłuchanie ofiary

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 16 i 18 dyrektywy 2012/29 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, na podstawie którego w sytuacji gdy ofiara przestępstwa...

Świadczenie usług edukacyjnych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 1 ust. 5 w zw. z art. 9 i 10 dyrektywy 2006/123 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak rozpatrywane w...

Ograniczenie praw autorskich

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 5 ust. 3 lit. d) dyrektywy 2001/29 należy interpretować w ten sposób, iż utwór został już zgodnie z prawem udostępniony odbiorcom, jeżeli w tej konkretnej postaci został już...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916