Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Powszechne usługi pocztowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż w związku z przesyłką świadczone są dodatkowe usługi – takie jak odbiór w określonym lub...

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 i art. 6 ust. 3 dyrektywy 2000/35 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak rozpatrywane w postępowaniu...

Przejazd pociągiem bez biletu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie, z jednej strony, temu, aby sąd krajowy, który stwierdza nieuczciwy charakter...

Izba Dyscyplinarna SN

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 47 Karty i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby spory dotyczące stosowania prawa UE mogły należeć do...

Koszt zarządzania umową konsumencką

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że warunek umowny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, dotyczący kosztów zarządzania umową pożyczki, który...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916