Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Sposób określenia RRSO w kredycie konsumenckim

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 10 ust. 2 lit. g) dyrektywy 2008/48 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie temu, aby w umowie o kredyt konsumencki RRSO została wyrażona nie za pomocą...

Naruszenie umowy licencyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że dyrektywy 2004/48 i 2009/24 należy interpretować w ten sposób, że naruszenie postanowienia umowy licencyjnej dotyczącej programu komputerowego, które odnosi się do praw własności...

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „wypadku” w rozumieniu tego postanowienia obejmuje wszystkie sytuacje mające miejsce na pokładzie...

Wyłączna jurysdykcja

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 25 ust. 1 rozporządzenia Nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, że orzeczenie, na mocy którego sąd państwa członkowskiego wszczęcia postępowania upoważnia syndyka...

Łączenie rodziny uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/86 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie zezwalało na łączenie rodziny obejmujące siostrę...

Legalność przetwarzania danych osobowych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 w zw. z art. 7 i 8 Karty należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które zezwalają na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2022
Liczba tekstów: 4916