Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Ekstradycja do państwa trzeciego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że unijne prawo, a zwłaszcza art. 36 Porozumienia EOG i art. 19 ust. 2 Karty, należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której państwo członkowskie, do którego przemieścił się...

Pojęcie „konsumenta” a wspólnota mieszkaniowa

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 1 ust. 1 i art. 2 lit. b) dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwiają się one orzecznictwu krajowemu, które dokonuje wykładni przepisów transponujących...

Prawa wynikające ze znaku towarowego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 9 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Nr 207/2009 oraz art. 9 ust. 3 lit. b) rozporządzenia 2017/1001 należy interpretować w ten sposób, że podmiot, który składuje dla osoby trzeciej...

Publiczne udostępnianie

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 i art. 8 ust. 2 dyrektywy 2006/115 należy interpretować w ten sposób, iż wynajem pojazdów samochodowych wyposażonych w odbiorniki radiowe nie stanowi...

Zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego

Ewa Skibińska (oprac.)

We wniosku w przedmiocie środków tymczasowych Komisja wniosła do TS m.in. o nakazanie Rzeczypospolitej Polskiej (RP), aby do czasu wydania przez Trybunał wyroku rozstrzygającego sprawę co do istoty...

Naruszenie przepisów o relokacji migrantów

Ewa Skibińska (oprac.)

Komisja Europejska wniosła do Trybunału o stwierdzenie, że nie podając regularnie, nie rzadziej niż co trzy miesiące, odpowiedniej liczby osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2022
Liczba tekstów: 4941