Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Przejazd pociągiem bez biletu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 6 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi on na przeszkodzie, z jednej strony, temu, aby sąd krajowy, który stwierdza nieuczciwy charakter...

Izba Dyscyplinarna SN

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 47 Karty i art. 9 ust. 1 dyrektywy 2000/78 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie temu, aby spory dotyczące stosowania prawa UE mogły należeć do...

Koszt zarządzania umową konsumencką

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 93/13 należy interpretować w ten sposób, że warunek umowny taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, dotyczący kosztów zarządzania umową pożyczki, który...

Wykonanie ENA

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 3 decyzji ramowej 2002/584 w zw. z art. 4 Karty należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy wykonujący organ sądowy dysponuje obiektywnymi, wiarygodnymi, dokładnymi...

Nielegalne dochody jako „wystarczające środki”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 7 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż małoletni obywatel Unii posiada wystarczające środki, aby nie stanowić obciążenia dla systemu pomocy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869