Monitor Prawniczy / Aktualności / Europejskie / European news

Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 17 ust. 1 Konwencji montrealskiej należy interpretować w ten sposób, że pojęcie „wypadku” w rozumieniu tego postanowienia obejmuje wszystkie sytuacje mające miejsce na pokładzie...

Wyłączna jurysdykcja

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 25 ust. 1 rozporządzenia Nr 1346/2000 należy interpretować w ten sposób, że orzeczenie, na mocy którego sąd państwa członkowskiego wszczęcia postępowania upoważnia syndyka...

Łączenie rodziny uchodźcy

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że art. 10 ust. 2 dyrektywy 2003/86 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie zezwalało na łączenie rodziny obejmujące siostrę...

Legalność przetwarzania danych osobowych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 7 lit. f) dyrektywy 95/46 w zw. z art. 7 i 8 Karty należy interpretować w ten sposób, iż nie stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które zezwalają na...

Powszechne usługi pocztowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 97/67 należy interpretować w ten sposób, że okoliczność, iż w związku z przesyłką świadczone są dodatkowe usługi – takie jak odbiór w określonym lub...

Rekompensata za opóźnienia w płatnościach

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 i art. 6 ust. 3 dyrektywy 2000/35 należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie obowiązywaniu przepisów krajowych, takich jak rozpatrywane w postępowaniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2022
Liczba tekstów: 4869